Deflátor HDP

Implicitní cenový deflátor neboli deflátor HDP měří změny úrovně cenové hladiny neboli inflaci. Na rozdíl od indexu spotřebitelských cen, jenž je založen na určitém spotřebním koši, měří deflátor HDP změnu ceny všech statků v dané ekonomice. Jeho princip spočívá v tom, že měří úroveň inflace nebo deflace vzhledem k výchozímu roku. Tento rok bude mít hodnotu 100 a jakákoliv odchylka nahoru nebo dolů bude vypovídat o procentuální změně příslušným směrem. Deflátor HDP se vypočítá jako poměr nominálního HDP k reálnému HDP a výsledek se poté vynásobí 100. Nominální HDP se počítá v cenách daného roku, přičemž reálný HDP se počítá v cenách roku výchozího. Při vydělení nominálního HDP deflátorem HDP a vynásobením 100 se získá hodnota reálného HDP očištěná o inflaci, odkud i pochází označení cenový deflátor.

Při výpočtech v praxi bývá dobré stanovit si cenové deflátory pro různé kategorie ekonomiky, jako například pro ceny elektroniky. V takovém případě se využije cena konkrétního zboží v současném roce a porovná se s cenou identického zboží v roce výchozím, jejíž hodnota se stanoví na 100. Pokud vyjde cenový deflátor například 200, znamená to, že se cena ve sledovaném období vlivem inflace oproti výchozímu roku zdvojnásobila, a pokud naopak například 50, bude to znamenat, že se cena oproti výchozímu roku vlivem deflace snížila na polovinu.

[Celkem: 7    Průměr: 3/5]