Denní odškodné

Částka, která je vyplácena za jeden den neschopnosti při úrazu. Jedná se o pevně stanovenou částku, která se liší podle druhu pojištění i pojišťovny. Po úrazu musí klient vyplnit příslušný formulář Hlášení o škodné události, jehož součástí musí být i lékařské a propouštěcí zprávy, RTG snímky, apod. Následně pojišťovna prozkoumá, zda má klient nárok na odškodné v souladu pojistnými podmínkami. poté bude klient písemně informován a výsledku šetření a pokud mu bylo přiznáno pojistné plnění, bude mu na účet odesláno vypočtené denní odškodné.