Depozitní certifikát

Cenný papír, časově omezený, vystavený bankou nebo spořitelnou. Výstavce tímto cenným papírem stvrzuje, že investorem byla v bance (spořitelně) složena určitá suma peněz na stanovenou dobu za určitý úrok. Vzhledem k tomu, že na nich není uvedeno jméno majitele, lze s nimi obchodovat. Banka si vyhrazuje právo zhodnotit volné finanční prostředky tohoto vkladu.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]