Deriváty

Deriváty jsou instrumenty finančního trhu, jejichž hodnota je odvozena (derivována) z ceny podkladového aktiva, kterým mohou být například akcie, dluhopisy, komodity nebo měny. Na rozdíl od klasických obchodů jsou derivátové obchody uzavírány s odkladným účinkem vypořádání. Mezi základní typy těchto obchodů patří futures a opce.