Devalvace měny

Kontrolované znehodnocení měny, nejčastěji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti země či snížení jejího zadlužení