Diskontovaný dluhopis

Diskontovaný dluhopis je krátkodobý závazek emitenta, kterým se zavazuje splatit investorovi v termínu splatnosti danou nominální částku. Tento typ dluhopisu je v době vydání prodán investorovi za nižší cenu, než je jeho nominální hodnota („s diskontem“). Jeho emisní kurz je tedy diskontován – snížen o hodnotu úroků.

Výnos z diskontovaného dluhopisu představuje rozdíl mezi částkou, za kterou ho investor nakoupí, a částkou, kterou získá v den jeho splatnosti.

Diskontovaným dluhopisům se také říká dluhopisy s nulovým kupónem („zero coupon bond“ či „zero bond“), protože u nich neexistují kupónové platby, a místo toho jsou veškeré úroky splaceny v rámci jmenovité hodnoty dluhopisu v době jeho splatnosti.