Disponent

Ve vztahu k obchodnímu prostředí se jedná o osobu zmocněnou zastupovat firmu na obchodních jednáních, uzavírat jejím jménem smlouvy a jiné drobné právní úkony.