Diverzifikace

Z investičního hlediska znamená diverzifikace techniku snižování rizika, při které skládáme investiční portfolio z různých druhů investic. Smysl tohoto postupu spočívá v tom, že takové portfolio bude mít v průměru vyšší výnosnost a nižší riziko, než jakákoliv jeho jednotlivá investice. Diverzifikace se snaží minimalizovat nesystematické riziko portfolia tím, že investice v portfoliu, jejichž hodnota roste, vyvažují ty, jejichž hodnota poklesla. Aby toto mohlo fungovat, musí být investice co nejméně provázány mezi sebou.

Z matematických modelů a četných studií vyplývá, že nejlepší poměr mezi rizikem a výnosem představuje portfolio o 25-30 různých druzích akcií. V případě investování do více druhů cenných papíru zůstane efekt diverzifikace zachován, avšak výnosnost portfolia se významně sníží.

Ještě lepší úrovně diverzifikace lze dosáhnout také investováním do cenných papírů různých států, protože ty mezi sebou mívají zpravidla nižší korelaci. Kupříkladu pokles ekonomiky v Evropské unii pravděpodobně nebude mít stejný dopad na cenné papíry firem v Japonsku.

Většina drobných investorů však má omezený investiční rozpočet a z tohoto důvodu pro ně může být obtížné sestavit vhodně diverzifikované portfolio. Východiskem pro ně tak mohou být stále oblíbenější podílové fondy, které umožňují i za poměrně malé částky nakupovat jejich akcie a tím získat přístup k již správně diverzifikovaným portfoliím.

S diverzifikací se nesetkáváme pouze z hlediska investic, ale může se také jednat o diverzifikaci podniku v rámci nabízených výrobků nebo služeb. Ty mohou být postaveny tak, že v dobách hospodářského růstu profituje více podnik z dražších výrobků či služeb a naopak v dobách hospodářského poklesu profituje více z výrobků a služeb levnějších. Diverzifikaci může podnik provést také například z geografického hlediska.