Dividenda

Je částka vyplácená držitelům akcií společnosti zpravidla jednou ročně na základě rozhodnutí valné hromady.