Dlouhodobý finanční majetek

Je majetek firmy, mezi který spadají například dlouhodobé cenné papíry, je držen po dobu více než jednoho roku a nelze jej odepisovat.