Dlouhodobý hmotný majetek

Jedná se o druh aktiva, který není běžně prodáváno při klasických obchodních operacích, ale je vlastněno podnikem za účelem generování zisku. Dlouhodobý hmotný majetek má  dobu použitelnosti delší než jeden rok a příkladem tohoto druhu majetku může být nemovitost, stroj, zařízení nebo půda. Tento majetek je možné odepisovat.