Dluh

Dluh označuje určitou povinnost jedné osoby (dlužníka) vůči osobě druhé (věřiteli). Jedná se o závazkový právní vztah, ve kterém obě osoby mají své práva a povinnosti. Na straně dlužníka se jedná o hlavně o povinnost dluh splatit, na straně věřitele se jedná hlavně o právo na splacení dluhu. Z pohledu věřitele se dluh označuje jako pohledávka.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]