Dluhopis na doručitele

Dluhopisem se emitent (dlužník) zavazuje investorovi vyplatit v době splatnosti stanovenou peněžní částku, která vyjadřuje nominální hodnotu dluhopisu, a úrok zvaný kupón.

Dluhopis na doručitele umožňuje právo z něho plynoucí ve vztahu emitentovi vykonávat osobě, která ho vlastní, a tato ho může převádět pouhým předáním (práva z dluhopisu na jméno náleží jen osobě, která je zapsána jako majitel v seznamu vedeném emitentem).

Náležitosti dluhopisu na doručitele:

  • označení emitenta
  • název, číselné označení a jmenovitá hodnota
  • způsob stanovení výnosu
  • prohlášení emitenta, že dluží jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli
  • závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu v určitém termínu či ve stanovených termínech
  • závazek emitenta vyplácet výnos z dluhopisu ve stanovených termínech
  • způsob výplat a určení platebního místa
  • datum vydání dluhopisu a otisk podpisů představitelů emitenta
  • údaj o povolení emise ministerstvem financí (výjimečně není požadován)
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]