Dluhopis na jméno

Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Kupující tedy půjčuje emitentovi dluhopisu určitou částku za stanovených podmínek. Emitent je právně zavázán vyplácet obvykle roční nebo půlroční kuponový výnos (úrok) a splatit nominální hodnotu v den splatnosti dluhopisu. Podoba dluhopisu je buď listinná, anebo zaknihovaná.

Dluhopis na jméno umožňuje právo z něho plynoucí ve vztahu emitentovi vykonávat jen osobě, která je zapsaná jako majitel v seznamu vedeném emitentem.

Převedení dluhopisu na jméno na jinou osobu je možné rubopisem a předáním. V rubopisu se uvádí obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, resp. jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se dluhopis převádí, a den převodu. Převoditelnost dluhopisu na jméno nelze emisními podmínkami omezit.

Oproti tomu u dluhopisu na doručitele může práva s ním spojená vykonávat osoba, která ho vlastní, a převést ho lze pouhým předáním.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]