Dluhopis

Cenný papír vydávaný státem, samosprávní jednotkou či korporací, který vyjadřuje závazek vydávajícího (emitenta) splatit věřiteli dlužnou částku v předem stanoveném čase a s předem určeným úrokem.