Dluhový nástroj

Papírový nebo elektronický závazek, který umožňuje jeho vydavateli získat prostředky slíbením splacení závazků věřiteli podle podmínek dohody. Příkladem takových nástrojů mohou být směnky, dluhopisy, hypotéky,