Doba vzniku pojistné události

Jedná se o okamžik, ve kterém došlo k pojistné události a tím pádem i k závazku pojišťovny poskytnout pojistné plnění podle pojistné smlouvy.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]