Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je pracovní úvazek, který lze sjednat v rozsahu v průměru nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby – to znamená 20 hodin týdně.

Pokud měsíční odměna z DPČ nepřesáhne 2 500 Kč, neplatí se z ní zdravotní ani sociální pojištění.

Příjmy z DPČ se od roku 2014 daní stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru. Zaměstnavatel z nich bez ohledu na jejich výši odvádí zálohu na daň z příjmů 15 %. Má-li u něho zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani z příjmu, může uplatnit daňové slevy a výhody.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]