Dokonalá konkurence

Jedná se o teoretický model trhu, jenž v reálném světě nemůže existovat, a jedny z jeho hlavních předpokladů jsou tyto:

  • Na trhu vystupuje velký počet kupujících i prodávajících, nikdo z nich nemá vliv na cenu a ani na výstup odvětví
  • Produkce odvětví je homogenní
  • Neexistují překážky vstupu do odvětví
  • Kupující i prodávající mají dokonalé informace

 

Podnik, nacházející se v podmínkách dokonalé konkurence může rozhodovat pouze o svém výstupu, ale cena jeho produkce je určena trhem. Ačkoliv se v praxi s dokonalou konkurencí nesetkáme, nejvíce se jí blíží například obchod s počítačovými komponenty, kde se nabízí velké množství srovnatelného zboží a servery srovnávající ceny podávají relativně „dokonalé“ informace. Cílem tohoto modelu je usnadnit pochopení fungování trhu a je oporou i pro další tržní modely.