Domicil

Místo stálého pobytu právnické osoby či místo sídla právnické osoby.