Doplňkové pojištění

U mnohých typů pojištění si můžeme sjednat ještě tzv. doplňkové pojištění, které nabízí krytí rizik nespadajících do základního pojištění. V případě havarijního pojištění může být doplňkovým pojištěním například pojištění skel, zavazadel nebo asistenční služba.