Dovoz

Je nákup prostředků a služeb v zahraničí, které jsou dováženy do mateřské země.