Dožití (pojišťovnictví)

Situace, kdy se pojištění dožije konce doby, na které je pojištění sjednáno. Tímto okamžikem zároveň končí pojistná smlouva a pojištěnému je vyplacena částka uvedená ve smlouvě o životním pojištění.