Dozorčí orgán v pojišťovnictví

Orgán, který provádí výkon státního dozoru nad pojišťovnami. Je zřízen Ministerstvem financí a hraje nezbytnou roli ve fungování ekonomiky. Má tyto funkce: podpora zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti pojišťoven a zajišťoven, předcházení systémových krizí, ochrana pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a posilování důvěry veřejnosti v pojišťovnictví. U nás tuto funkci vykonává Česká národní banka.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]