Druhy přímých daní

By | 3.6.2014

I když placení daní nepatří mezi oblíbené lidské činnosti, vždyť i slavný fyzik Albert Einstein si povzdechl, že nejtěžší věc na světě k pochopení je daň z příjmu, státy díky tomu získávají peníze pro financování státní správy, vzdělání, zdravotnictví, sociální péči či pro ochranu přírodních zdrojů. Kdysi se daně vybíraly převážně k financování válek, dnes už slouží bohulibějším věcem. Významnou částí daňové struktury v Česku jsou daně přímé. Jsou to daně, u nichž lze přesně specifikovat toho, kdo je bude platit. Člení se na daně z příjmů, majetku, převodů majetku a silniční daň.

Daně z příjmů se rozdělují na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Patří k nejvýznačnějším zdrojům státního rozpočtu. U daní z příjmů fyzických osob se daň vypočítává z jednotlivých druhů příjmů, tedy z platů, odměn, podnikání, ale také z příjmů umělců, sportovců, advokátů či soukromých lékařů. Poplatníci musí platit daň také z kapitálového majetku či podílů ze zisku. Výhodou této daně pro stát je, že je adresná a snadno vymahatelná.

Daň z příjmů fyzických osob přiznává také úlevu poplatníkům, kteří mají rodinu, jsou zdravotně postižení, studují a zohledňuje také sociální podmínky či příspěvky na dobročinnost. Ze základu daně se odečítají nezdanitelné části a odečitatelné položky. To jsou například dary na veřejně prospěšné účely, úroky z úvěru stavebního spoření a hypotečního úvěru, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění při vyšších vkladech, odborové příspěvky a úhrady dalšího vzdělávání.

Daň z příjmů právnických osob se týká nejen firem založených za účelem podnikání, ale i různých nadací, spolků a občanských sdružení. Tuto daň platí firmy, které mají sídlo na území Česka nebo zde sídlí jejich vedení. Musí tedy zdanit nejen příjmy, které jim plynou z podnikání v Česku, ale i ze zahraničí.  Firmy, které mají sídlo v zahraničí, ale podnikají v Česku, platí jen daň z příjmů ze zdrojů na českém území. Od této daně jsou osvobozeny například příjmy plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účely. Od základu daně lze odečíst například náklady na podporu výzkumu a vývoje.

K přímým daním patří daň z nemovitých věcí, daň z pozemků, ze staveb a jednotek, daň z nabytí nemovitých věcí a silniční daň. Například u daně z nemovitých věcí se od roku 2013 podává jen jedno daňové přiznání za všechny nemovitosti na území jednoho kraje. Silniční daň se platí z vozidel, která jsou využívána k podnikání. Daň musí platit i firma za soukromé vozidlo, které zaměstnanec použil pro služební účely. Sazba daně je stanovena u osobních automobilů podle obsahu motoru a objemu válců, u nákladních vozidel se vypočítává podle celkové hmotnosti a počtu náprav. Existují ale slevy na vozidla podle jejich stáří. Od daně jsou osvobozena auta s ekologickými motory, například na plyn či elektřinu.

 

[Celkem: 2    Průměr: 3.5/5]