Důchod

Jedná se o příjem pravidelné povahy vyplácený z povinného životního pojištění. Rozlišujeme 4 druhy podle důvodu vzniku nároku na jeho vyplácení. Důchod základní neboli starobní, vyplácený od určitého termínu v dané výši po splnění předem stanovených podmínek. Důchod dočasný, nejčastěji invalidní, vyplácený na základě dané skutečnosti. Dále důchod pro pozůstalé, lidově nazýván vdovský nebo sirotčí a důchod za závažné onemocnění.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]