Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je druh životního pojištění. Důchodové pojištění je ze zákona povinné a tvoří základ sociálního systému spolu s nemocenským pojištěním. V současné době po důchodové reformě v roce 2013 může mít každý navíc penzijní spoření, kdy bude účastníkovi spoření vyplácena částka na základě uzavřené smlouvy po splnění stanovených podmínek. Penzijní spoření nahradilo penzijní připojištění se státním příspěvkem.  Státní přispěvek nabývá různé výše podle výše vkladu účastníka spoření.