EBIT

Jedná se o zisk před zdaněním a zaplacením úroků.