EBITDA

Jedná se o zkratku z anglických slov Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tzn. zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Je to ukazatel provozního výkonu společnosti a bývá označován také jako hrubý provozní zisk. EBITDA je využíván zejména při finanční analýze pro porovnání výkonnosti mezi jednotlivými společnostmi anebo odvětvími. Vypočítá se tak, že od výnosů odečteme náklady, do kterých nejsou zahrnuty úroky, daně, odpisy ani amortizace.

Tento ukazatel se rozšířil v 80. letech minulého století, kdy docházelo k boomu akvizic financovaných úvěry, tzv. leveraged buyouts. EBITDA v této době sloužila zejména při odhadu hodnoty společností náročných na kapitál, např. telekomunikace, infrastruktura, aerolinky, železnice, doprava.

Záporná hodnota EBITDA je signálem toho, že daná společnost má problémy se ziskovostí a tokem peněz. To ovšem neznamená, že společnosti se zápornou EBITDA mají problém s generováním výnosů, EBITDA nepočítá s provozním kapitálem, tj. zásobami, pohledávkami a finančním majetkem, což je jednou z hlavních výtek směřujících k užívání ukazatele EBITDA, mezi nejznámější kritiky tohoto ukazatele patří Warren Buffett.

EBITDA je celosvětově užívaným ukazatelem a 3. nejčastěji užívaným finančním ukazatelem výkon v USA.

Příklad poměru „hodnoty společnosti / EBITDA“ v ekonomice USA (pozn. data k 1.2018)

odvětví poměr valuace/EBITDA
reklama 10,42
informační technologie 20,83
telekomunikační služby 7,84
doprava 13,57

Zdroje:

https://gbq.com/look-beyond-ebitda/

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html

 

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]