EBITDA

Jedná se o zkratku z anglických slov Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tzn. zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Je to ukazatel provozního výkonu společnosti a bývá označován také jako hrubý provozní zisk. EBITDA je využíván zejména při finanční analýze pro porovnání výkonnosti mezi jednotlivými společnostmi anebo odvětvími. Vypočítá se tak, že od výnosů odečteme náklady, do kterých nejsou zahrnuty úroky, daně, odpisy ani amortizace.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]