EBT

Neboli zisk před zdaněním (anglicky Earnings Before Taxes = EBT), tj. výsledek hospodaření firmy před odečtením daně z příjmů. Vypočítá se tak, že k čistému zisku (EAT) připočteme daň z příjmů za běžnou a případně i mimořádnou činnost. V podniku jej využívá například finanční ředitel, a jeho účelem je posoudit výkonnost podniku jako celku anebo ve srovnání s jiným podnikem.