Ekonomická deprese

Výrazný pokles ekonomiky. Za ekonomickou depresi lze považovat pokles ekonomiky o více jak 10 % či více jak 2 roky trvající recesi (recese se mění v depresi)