Ekonomická elasticita

Vypovídá o tom, do jaké míry jedna ekonomická veličina reaguje na změnu jiné ekonomické veličiny o 1%. Typickým příkladem elasticity je cenová elasticita poptávky. To znamená, o kolik se změní poptávka po určitém druhu zboží nebo služby, jestliže se jejich cena změní o 1%. Nejběžnější typy elasticity poptávky mohou být: Neelastická poptávka – cena se změní o procento, ale procentní změna poptávaného množství je menší. Elastická poptávka – cena se změní o procento, ale procentní změna poptávaného statku je větší. Jednotkově elastická poptávka – o kolik se změní cena (v procentech), o tolik se změní i poptávané množství.