Ekonomická potřeba

Je stav, kdy subjekt ekonomiky pociťuje nedostatek něčeho a vynakládá úsilí aby tento nedostatek překonal.