Emerging markets

Pojem používaný od 80. let minulého století popisující ekonomiky, které vykazují vysoké tempo hospodářského růstu (měřeno zejména ukazately HDP a HDP per capita) a industrializace. Emerging Markets jsou mezi investory oblíbené zejména právě kvůli potenciálu dalšího ekonomického vývoje.  Středem zájmu světových investorů se tyto trhy staly zejména po dramatickém snížení úrokových sazeb v USA, kdy doposud dolaroví investoři začali své peníze přesouvat právě na rozvíjejícící se trhy, které nabízely potenicál vyššího ekonomického růstu a rychlejšího zhodnocení na peněžním trhu (úrokové sazby na emerging markets byly všeobecně výrazně vyšší než úrokové sazby v rozvinutých zemích). Emerging markets mají však i své nevýhody. Patří mezi ně zejména zvýšené politické a měnové riziko, kdy v těchto zemích není často dostatečně vyzrálá společnost a politické vedení, plus jsou měny těchto zemí také více volatilní, než měny řady rozvinutých zemí.