Emisní ážio

Vyjadřuje rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a její hodnotou při emisi. Emisní ážio představuje v podstatě „emisní přirážku“. Jedním z důvodů stanovení emisního ážia je, aby nedošlo k rozředění vlastního kapitálu, protože při dodatečné emisi akcií za stejnou cenu by klesla hodnota akcií stávajících. Druhým důvodem je situace, kdy se očekává vysoká výnosnost akcií v budoucnu a emitent se tak snaží využít velké poptávky po svých akciích za účelem maximalizace získaných prostředků z dané emise.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]