Emisní povolenky

Jedná se o nástroj Evropské unie, jehož cílem je snížení emisí skleníkových plynů. Evropská komise stanoví celkový objem skleníkových plynů, které mohou členské země EU vyprodukovat, přičemž vychází z tzv. uhlíkové náročnosti jednotlivých ekonomik. Každý stát potom rozdělí mezi své producenty skleníkových plynů emisní povolenky. Tyto povolenky je zároveň možno nakupovat a prodávat na evropských energetických burzách.