Emitent

Výstavce cenného papíru, který tyto papíry nabízí k prodeji buď přímo, nebo přes manažera emise (např. investiční banku).