Engelova křivka

Engelova křivka vyjadřuje závislost mezi celkovým důchodem spotřebitele a nakupovaným množstvím určitého statku.

Avšak tato závislost není jednoznačná, podmiňuje ji to, zda se jedná o normální, nebo méněcenné statky. Platí, že s růstem reálného důchodu spotřebitel kupuje více normálních statků, zatímco objem nákupu méněcenných statků klesá.

Normální statky jsou zvýšením důchodu spotřebitele poptávány ve větším množství. Rozdělují se na nezbytné statky (nakupované množství roste pomaleji než důchod) a luxusní statky, např. šperky (nakupované množství roste rychleji než důchod).

Méněcenné statky jsou zvýšením důchodu spotřebitele poptávány méně. Tento pojem přitom vypovídá o preferencích nakupujícího, nikoliv o kvalitě. Příkladem může být oblečení ze second-handu. Pokud spotřebiteli vzroste důchod, rozhodne se spíše pro oděvy nové, a ne použité.

Potřebujeme-li vyjádřit, jak reaguje poptávané množství statku na změny důchodu, použijeme ukazatel důchodové elasticity poptávky.

 

[Celkem: 2    Průměr: 1/5]