EONIA

EONIA se stanovuje jako vážený průměr mezibankovních úrokových sazeb vybraných bank v eurozóně, je zkratkou z anglického Euro OverNight Index Average a jedná se o úrokovou sazbu se splatností do druhého dne.  Je stanovována pro vklady denominované v eurech a je to signální úroková sazba podobně jako EURIBOR, která je však stanovována až pro splatnosti od jednoho týdne.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]