EPS

Z anglického Earnings Per Share, znamená výnos na jednu akcii. EPS je jeden z ukazatelů ziskovosti společnosti a zároveň jeden z nejdůležitějších faktorů při stanovování ceny akcie. Vypočítá se jako poměr zisku a váženého počtu běžných akcií. Protože samotné EPS neodráží výši kapitálu společnosti, který je z hlediska finanční stability velmi důležitým faktorem, doporučuje se při hodnocení dané společnosti vycházet i z dalších finančních ukazatelů.