Eskontní úvěr

Je typem úvěru, který je využíván v rámci krátkodobého financování podniku. V případě České republiky však není využíván tak často, protože existují jiné úvěrové produkty – například kontokorentní úvěry, jejichž získání je snazší.

Princip eskontního úvěru spočívá v tom, že obchodní banka odkupuje směnku ještě před lhůtou její splatnosti. Může se jednat o směnku za zboží, služby nebo jiné statky, která funguje jako platební nástroj mezi odběratelem (emitentem směnky) a dodavatelem (remitentem).

Emitent směnky má povinnost zaplatit remitentovi částku, uvedenou na směnce, do data její splatnosti. V případě, kdy potřebuje remitent (příjemce) směnky peněžní prostředky rychle, může ji prodat obchodní bance, která, pokud směnku příjme, mu na jejím základě vystaví eskontní úvěr. V takovém případě závazek emitenta vůči remitentovi zaniká a emitent se stává dlužníkem banky, která eskontní úvěr poskytla.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]