Eurosystém

Je měnová autorita eurozóny, tj. členských zemí, které přijaly euro jako svou měnu. Eurosystém se skládá z Evropské centrální banky, která zodpovídá za měnovou politiku, a z centrálních bank členských zemí eurozóny. Jeho smyslem je uplatňovat měnovou politiku, za kterou zodpovídá ECB. Hlavním cílem Eurosystému je stabilita měny – eura, a druhotnými cíli jsou finanční stabilita a finanční integrace.