Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Je instituce založená s cílem podpory zejména soukromého podnikání v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 1990 a sídlí v Londýně.