Evropská rada

Je orgán Evropské unie, který se skládá z vedoucích představitelů výkonné moci členských států (z každého státu jen jeden člen, kterým může být prezident, premiér nebo případně kancléř), předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise. Jejím úkolem je rozhodovat o nejdůležitějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kudy se má Evropská unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti a její předseda je volen na 2,5 roku. Od 1. 12. 2014 je jím Donald Tusk.