Evropská značka kvality Q

Označení používané Evropskou asociací pro tepelná čerpadla, které má za úkol zpřehlednit trh s tepelnými čerpadly. Samotná Evropská značka kvality Q byla jako první použita v Německu a Švýcarsku, následně pak Rakousku,  Švédsku, Finsku, Belgii, Francii a Nizozemí, dnes je používána v 21 členských zemích této asociace, včetně České republiky, přičemž certifikační autoritou disponuje 12 zemí (viz níže) . Značka může být udělena certifikační autoritou (v případě ČR je touto autoritou Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel) čerpadlům pro vytápění s elektrickým pohonem, ať už s ohřevem teplé vody či bez něj

Vzhledem k tomu, že Evropská značka kvality Q garantuje shodu hlavních komponentů s mezinárodními i národními standardy, tepelná čerpadla získávají Evropskou značku kvality Q v každém státě zvlášť, viz informace zde. Pro její získání je nutné aby:

 • parametry uváděné na čerpadle odpovídaly skutečnosti, což ověřuje registrované technické centrum (v případě České republiky Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně). V rámci testování podstupuje tepelné čerpadlo i několik pevně stanovených zkoušek, viz přehled zde
 • dovozce či výrobce poskytoval dostatečnou technickou podporu a zároveň měl vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin
 • hlavní komponenty byly ve shodě s mezinárodními i národními předpisy
 • akustický hluk tepelného čerpadla za provozu nepřevyšoval stanovenou úroveň
 • tepelná čerpadla byla dodávána s návodem v národním jazyku
 • se na tepelné čerpadlo vztahovala záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let
 • tepelné čerpadlo dosahovalo minimálních hodnot efektivnosti COP, a to:
  • 4,3 u čerpadel země/voda
  • 5,1 u čerpadel voda/voda
  • 3,1 u čerpadel vzduch/voda
  • 4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda

 

Přidělení značky je zpoplatněno, přičemž za její udělení se pohybuje od 22 0000 Kč do 44 000 Kč) Sazby platné v roce 2017)

Země disponující certifikační autoritou

 • Rakousko
 • Belgie
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Finsko
 • Německo
 • Nizozemí
 • Polsko
 • Slovensko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie

Více informací k certifikačním autoritám v jednotlivých zemích najdete zde.