Evropský parlament

Je orgánem Evropské unie, který má na starosti legislativu a kontrolu. Spolu s Radou EU přijímá legislativní akty. Mezi jeho další pravomoci patří schvalování složení Evropské komise, kontrola její činnosti, podílení se na tvorbě zákonů a také se vyslovuje k mezinárodním smlouvám a přijímání nových členských států. Velké slovo má také v oblasti společného rozpočtu EU. Poslanci EP jsou voleni na 5 let a sdružují se do poslaneckých klubů podle jejich politické příslušnosti. EP sídlí ve Štrasburku, ale pracuje také v Bruselu a Lucemburku.