Exchange traded fund

Neboli ETF je investiční nástroj kapitálového trhu, který je zakládán a spravován specializovanými institucemi a nabízející investování do otevřených podílových fondů.