Exekuce

Nedobrovolný akt, v rámci kterého vykonavatel exekučního rozhodnutí zabavuje osobě, vůči které je exekuční rozhodnutí vykonáváno, movitý i nemovitý majetek za účelem jeho následného zpeněžení skrze veřejnou dražbu za účelem uspokojení pohledávek věřitelů.