Exekutorský zápis

Je soudním exekutorem sepsaná listina, ve které se jedna strana zavazuje druhé, že v případě nesplácení pohledávky dojde k okamžitému výkonu exekuce ve prospěch věřitele, aniž by o tom musel rozhodovat soud. Jedná se o veřejnou listinu, jejíž originál se ukládá v kanceláři sousedního exekutora.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]