Externality

Jsou vedlejším produktem ekonomických činností, které nejsou obvykle započítávány do nákladů ani do výnosů. Rozdělujeme je na pozitivní externality (včely od včelaře opylují i naše květiny) a negativní externality (znečištění ovzduší továrnami).